Đang duyệt:  Trang chủ    Tin tức
Công thức tạo giá trị của người thành đạt
Điều cốt lõi không phải là làm cách nào để tăng lương và thăng tiến, mà là làm cách nào để tăng được giá trị bản thân. Bạn nên nắm và vận dụng một qui luật quan trọng: thu nhập của bạn sẽ tăng theo giá trị mà bạn tạo ra.