Đang duyệt:  Trang chủ    Tin tức

Khác nhau giữa Người Giàu & Kẻ Nghèo

 
Người giàu ngày ăn ba bữa
Người nghèo nấu nữa ăn thêm
Người giàu họ ngủ ban đêm
Người nghèo lại muốn ngủ thêm ban ngày
 
Người giàu sắm cuốc sắm cày
Người nghèo lại sắm đôi giày đi chơi
Người giàu làm tốt rồi nghỉ ngơi
Người nghèo lại muốn dong chơi khi làm
 
Người nghèo tỉ phú thời gian
Người giàu họ có cơ man việc làm
Người nghèo gặp khó từ nan
Người giàu họ quyết vượt ngàn khó khăn
 
Người nghèo hủ hóa tục trần
Người giàu muốn tạo nhân gian thiên đường
Người nghèo sống dựa lòng thương
Người giàu sống cố không vương lụy tình
 
Người nghèo hóng hớt u minh
Người giàu trải nghiệm cho mình Huệ năng
Người nghèo đợi suất chia làng
Người giàu họ biết đãi đằng kẻ khôn
 
Người nghèo héo hắt tâm hồn
Người giàu rung cảm tri ơn tình đời
Giàu lên, giàu nữa ai ơi
Giúp người nghèo bớt đánh rơi mất mình
- Nguyễn Tất Thịnh -