Đang duyệt:  Trang chủ    Tin tức
Nói với con Người...
Con người hành sinh thành Nhân loại ... Chẳng nhẹ vơi câu hỏi cội nguồn ? Thêm vị lai trăn trở thấy nặng hơn ! Máu với bụi tốc mù đường đã trải....
Cáo bình Cổ cánh
Vốn chẳng phải đầu cơ, đầu tư, theo giòng ở phái kinh doanh; Chẳng qua là xe ôm,bán bún, mến chứng thì đầu tư tài chính Mười tám công ty chứng khóan đang đợi tập rèn; Trăm bốn chục công ty niêm yết không chờ bài bố...
Khác nhau giữa Người Giàu & Kẻ Nghèo
Người giàu ngày ăn ba bữa Người nghèo nấu nữa ăn thêm Người giàu họ ngủ ban đêm Người nghèo lại muốn ngủ thêm ban ngày
Tiếng lòng Họa Mi mùa Đông
Mùa nào rồi cũng qua đi Đông đem gió lạnh thị phi Thu tàn Bụi đâu mờ hết trần gian Sương đâu bạc trắng miên man con đường ?
Thơ ngày tận thế
Hạnh phúc ơi cứ tìm với đam mê Không cần thiết phải bằng tiền bằng bạc Một chút lòng chỉ cần bạn ghi tạc Chút yêu thương lầm lạc cõi đi về...